Handbook on custodial investigation /

Herrera, Oscar M.

Handbook on custodial investigation / Oscar M. Herrera. - ix, 320p.; 24cm.

971-23-3772-3


Custodial investigation.
CRIMINAL LAW

345.052 / H565